Modernizacja oraz budowa oświetlenia we Włoszakowicach

Dodano: 23 listopada 2022

Modernizacja oraz budowa oświetlenia we Włoszakowicach

Na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych firma ENEA Oświetlenie wykonuje roboty związane z budową oraz wymianą oświetlenia ulicznego.

Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego. W ramach w/w zadania na ulicy Zachodniej wymienionych zostało 6 opraw typu LED. Jednocześnie na ulicy Dziedzica trwają prace związane z budową 9 latarni typu LED.

Ponadto Zarząd Dróg Gminnych zlecił firmie Enea Oświetlenie przygotowanie projektu  na budowę nowych lamp na ulicy Krótkiej oraz Strumykowej we Włoszakowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

M.W.