Postępują prace związane z modernizacją budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym

Dodano: 28 lipca 2022

Postępują prace związane z modernizacją budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym

Trwają prace związane z termomodernizacją oraz wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej oraz remizy strażackiej. Postępy robót widoczne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku wizytował Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz Sołtys Bukówca Górnego Tadeusz Malepszy.

Obecnie firma PHB „Tyliński” Spółka jawna z siedzibą w Lesznie prowadzi prace związane m.in. z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi, demontażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozbiórką sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych.

Koszt inwestycji to 3 559 152,60 zł brutto z terminem realizacji do 20 tygodni od daty zwarcia umowy tj. od 6 czerwca br.

Na powyższe zadanie gmina Włoszakowice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Zakładana wysokość wsparcia ma wynieść 85 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę dofinansowania 1 290 982,97 zł.

N.J.