Kolejne drogi we Włoszakowicach doczekają się przebudowy. Ogłoszono przetarg

Dodano: 20 czerwca 2022

Kolejne drogi we Włoszakowicach doczekają się przebudowy. Ogłoszono przetarg

Zarząd Dróg Gminnych ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach”

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z zjazdami do poszczególnych posesji, elementami uzupełniającymi w postaci ścieku odwadniającego, obrzeży betonowych oraz krawężników betonowych.

Niniejsza inwestycja jest dofinansowana ze środków programu „Rosnąca odporność”.

Termin składania ofert 8 lipca godz. 09.00. Informacje na temat ogłoszonego postępowania są dostępne na Platformie Zakupowej.  

N.J.