Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości we Włoszakowicach

Dodano: 21 kwietnia 2022

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice ul. Stefana Skorupińskiego, oznaczonej numerem działki: 1111 o powierzchni 0,0349 ha; przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego.

Pliki do pobrania