Postęp robót budowlanych na drogach w Krzycku Wielkim

Dodano: 17 listopada 2020

Postęp robót budowlanych na drogach w Krzycku Wielkim

Dzisiaj na ulicy Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim ułożona została nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6,0 mb. Wykonane dotąd prace obejmowały ułożenie krawężnika ulicznego obustronnie na całym odcinku, przebudowę przepustu, ułożenie chodnika o szerokości średnio 2,0 m, wykonanie kanalizacji deszczowej. Generalnym wykonawcą przebudowy wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna. Termin zakończenia robót do końca listopada bieżącego roku.
Całkowita wartość robót - 1.229.385,00 zł brutto.

****
Jednocześnie trwają także prace na ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego od początku miejscowości Krzycko Wielkie (od strony Krzycka Małego) do ul. Mórkowskiej. Wykonawcą robót jest Spółka Nodo z Leszna.
Inwestycja kosztować będzie 983.774 zł, koszty robót pokryją powiat leszczyński i gmina Włoszakowice.

tekst i zdjęcia; N.J.