Informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Dodano: 13 lipca 2020

Informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym dla każdego z kół łowieckich, których obszar
obwodów łowieckich zawiera się w granicach gminy.

 
Na podstawie art. 42b ust. 1d Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo Łowieckie
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67), książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje:

termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.
W Gminie Włoszakowice znajdują się następujące Koła Łowieckie oraz miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

Nadleśnictwo Włoszakowice – obwód 441
książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku znajduje się w kancelarii kwatery myśliwskiej Mścigniew 1, 64-140 Włoszakowice,
adres Nadleśnictwa: ul. Wolsztyńska 13E, 64-140 Włoszakowice
Koło Łowieckie nr 4 „Gwizd” - obwód 433
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest prowadzona w formie elektronicznej i dostępna jest pod adresem internetowym: https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=kl.pzlow.pl
wnioski w ww. sprawie można przesyłać listownie na adres Koła: Nietążkowo ul. Leśna 52g, 64-030 Śmigiel lub pocztą elektroniczną na adres: kl04@pzl-leszno.pl
Koło Łowieckie nr 5 „Dzik” - obwód 440
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest umieszczona w gablocie myśliwskiej przy ul. Lipowej we wsi Święciechowa
adres Koła: ul. Obrońców Lwowa 10, 64-100 Leszno
Koło Łowieckie nr 6 „Jeleń” - obwód 434
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się przy
ul. 21 Października 1, 64-140 Włoszakowice,
adres Koła: ul. Karola Szymanowskiego 12, 64-140 Włoszakowice
Koło Łowieckie nr 9 „KNIEJA” - obwód 340
Koło informuje, że wprowadzona została Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań
wnioski o udostępnienie ww. informacji należy kierować do Koła na adres: ul. Św. Wita 33, 64-030 Śmigiel