Informacja o wysokości opłaty miejscowej

Dodano: 03 czerwca 2020

          Urząd Gminy Włoszakowice informuje, iż w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XII/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej od wszystkich osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Boszkowa, Boszkowa-Letniska oraz Dominic pobierana jest opłata miejscowa.

          W związku z powyższym informuje się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania do: 

•    obowiązkowego pobierania opłaty miejscowej od osób wymienionych w uchwale RG

•    wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pobieranie, rozliczanie i odprowadzanie należności z tytułu opłaty miejscowej do UG Włoszakowice

•    pobrania kwitariusza opłaty miejscowej w UG Włoszakowice (nr tel 65 52 52 978) oraz terminowego jego rozliczania.

Pliki do pobrania