Kolejne laptopy trafiły do szkół

Dodano: 29 czerwca 2020

Kolejne laptopy trafiły do szkół

Pod koniec czerwca do szkół z terenu gminy Włoszakowice trafiły laptopy zakupione w ramach drugiej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła+”. Przedostatniego dnia miesiąca z siedziby włoszakowickiego Urzędu Gminy odebrali je dyrektorzy poszczególnych placówek.

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 94.500 zł dokonano zakupu 63 laptopów, w tym 13 dla Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym, 8 dla Szkoły Podstawowej w Dłużynie, 11 dla Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych, 13 dla Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim i 18 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Oficjalnego przekazania pozyskanego sprzętu dokonali wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy Karolina Chlebowska oraz inspektor UG ds. oświaty Marek Wodawski.

Zakupione laptopy zostaną w większości użyczone uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych na potrzeby zdalnej nauki oraz niektórym nauczycielom. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Zdalna Szkoła”.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 42 laptopy za łączną kwotę 69.840 zł. Oba zakupy pozwoliły w pełni zaspokoić zapotrzebowanie gminnych uczniów na sprzęt komputerowy.

A.A.