Inwestycje

  

Projekt POIiŚ podsumowany

Projekt POIiŚ podsumowany

29 listopada we włoszakowickim hotelu Toscania odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu zamkniętego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ projektów 2.3.1 – projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM.

Dłużyńska szkoła doczekała się zatoczki

Dłużyńska szkoła doczekała się zatoczki

Na przełomie października i listopada przy Szkole Podstawowej w Dłużynie powstała długo wyczekiwana zatoczka autobusowa. Dzięki niej dzieci wysiadające z autobusu i do niego wsiadające mogą czuć się bezpieczniej.

Listopad w Gminnym Zakładzie Komunalnym

Listopad w Gminnym Zakładzie Komunalnym

Ostatni kwartał 2019 roku to dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. czas bardzo intensywnych prac budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Włoszakowice.

Zewnętrzne siłownie oddane do użytku

Zewnętrzne siłownie oddane do użytku

Dość silnie padający momentami deszcz nie przeszkodził w oficjalnym otwarciu nowych siłowni zewnętrznych położonych na terenie gminy Włoszakowice. Obiekty w Boguszynie, Krzycku Wielkim i Zbarzewie zostały oddane do użytku w dniach 18-20 listopada, przy okazji odbywających się na nich zajęć pokazowych dla mieszkańców.

Ulica Krzyckiego oficjalnie otwarta

Ulica Krzyckiego oficjalnie otwarta

Tuż przed długim listopadowym weekendem nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej przebiegającej przez Krzycko Wielkie. Mowa oczywiście o ponad kilometrowym odcinku ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego, od skrzyżowania z ulicami Górnego i Mórkowską do skrzyżowania z ulicą Osiedle 700-lecia.

Nowe siłownie „pod chmurką” w gminie Włoszakowice

Nowe siłownie „pod chmurką” w gminie Włoszakowice

Gmina Włoszakowice, realizując zadanie publiczne pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”, zleciła na podstawie konkursu ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wykonanie i zorganizowanie ogólnodostępnych stref aktywnego wypoczynku i rekreacji w trzech wsiach.

Gmina Włoszakowice i Werner Kenkel z podziękowaniami

Gmina Włoszakowice i Werner Kenkel z podziękowaniami

28 października w Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowano jedenastu partnerom inwestycyjnym za współpracę przy realizacji inwestycji powiatowych w latach 2016-2018. Podziękowania z rąk starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka odebrali m.in. wójt Robert Kasperczak, reprezentujący gminę Włoszakowice, oraz Halina Florek – prezes spółki Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego.

Jesienne roboty budowlane GZK

Jesienne roboty budowlane GZK

Mimo jesiennej aury Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie zwalnia tempa realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszakowice.

Przebudowali drugi odcinek ulicy Wiejskiej

Przebudowali drugi odcinek ulicy Wiejskiej

Pod koniec ubiegłego tygodnia zakończyły się prace związane z drugim etapem przebudowy ulicy Wiejskiej w Grotnikach. W ramach inwestycji przeprowadzonej przez Zarząd Dróg Gminnych zmodernizowano 220-metrowy fragment drogi, od poprzednio przebudowanego odcinka do skrzyżowania z ulicą Szkolną.

Rowerzyści otworzyli nową ścieżkę

Rowerzyści otworzyli nową ścieżkę

Choć ciąg pieszo-rowerowy z Włoszakowic, przez Jezierzyce Kościelne, do Gołanic cieszył okolicznych piechurów i cyklistów już w wakacje, to jego uroczyste otwarcie nastąpiło dopiero w sobotę 5 października. W wydarzeniu wzięli udział przede wszystkim uczestnicy rajdu „Rowerem do Włoszakowic”, którzy jako pierwsi oficjalnie przejechali nowo powstałą ścieżką.

Kanalizacja deszczowa w Bukówcu ukończona

Kanalizacja deszczowa w Bukówcu ukończona

W drugiej połowie września zakończyła się budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym. Dzięki przeprowadzonej inwestycji powinny zakończyć się problemy z podtopieniami nieruchomości na tzw. Małym Końcu wsi.

Nowy odcinek chodnika w Boguszynie

Nowy odcinek chodnika w Boguszynie

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu leszczyńskiego przebudowano 150-metrowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej nr 4768P w Boguszynie. Prace przeprowadził we wrześniu Zarząd Dróg Gminnych.