Inwestycje

  

Ulica Krzyckiego oficjalnie otwarta

Ulica Krzyckiego oficjalnie otwarta

Tuż przed długim listopadowym weekendem nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej przebiegającej przez Krzycko Wielkie. Mowa oczywiście o ponad kilometrowym odcinku ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego, od skrzyżowania z ulicami Górnego i Mórkowską do skrzyżowania z ulicą Osiedle 700-lecia.

Nowe siłownie „pod chmurką” w gminie Włoszakowice

Nowe siłownie „pod chmurką” w gminie Włoszakowice

Gmina Włoszakowice, realizując zadanie publiczne pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”, zleciła na podstawie konkursu ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wykonanie i zorganizowanie ogólnodostępnych stref aktywnego wypoczynku i rekreacji w trzech wsiach.

Gmina Włoszakowice i Werner Kenkel z podziękowaniami

Gmina Włoszakowice i Werner Kenkel z podziękowaniami

28 października w Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowano jedenastu partnerom inwestycyjnym za współpracę przy realizacji inwestycji powiatowych w latach 2016-2018. Podziękowania z rąk starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka odebrali m.in. wójt Robert Kasperczak, reprezentujący gminę Włoszakowice, oraz Halina Florek – prezes spółki Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego.

Jesienne roboty budowlane GZK

Jesienne roboty budowlane GZK

Mimo jesiennej aury Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie zwalnia tempa realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszakowice.

Przebudowali drugi odcinek ulicy Wiejskiej

Przebudowali drugi odcinek ulicy Wiejskiej

Pod koniec ubiegłego tygodnia zakończyły się prace związane z drugim etapem przebudowy ulicy Wiejskiej w Grotnikach. W ramach inwestycji przeprowadzonej przez Zarząd Dróg Gminnych zmodernizowano 220-metrowy fragment drogi, od poprzednio przebudowanego odcinka do skrzyżowania z ulicą Szkolną.

Rowerzyści otworzyli nową ścieżkę

Rowerzyści otworzyli nową ścieżkę

Choć ciąg pieszo-rowerowy z Włoszakowic, przez Jezierzyce Kościelne, do Gołanic cieszył okolicznych piechurów i cyklistów już w wakacje, to jego uroczyste otwarcie nastąpiło dopiero w sobotę 5 października. W wydarzeniu wzięli udział przede wszystkim uczestnicy rajdu „Rowerem do Włoszakowic”, którzy jako pierwsi oficjalnie przejechali nowo powstałą ścieżką.

Kanalizacja deszczowa w Bukówcu ukończona

Kanalizacja deszczowa w Bukówcu ukończona

W drugiej połowie września zakończyła się budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym. Dzięki przeprowadzonej inwestycji powinny zakończyć się problemy z podtopieniami nieruchomości na tzw. Małym Końcu wsi.

Nowy odcinek chodnika w Boguszynie

Nowy odcinek chodnika w Boguszynie

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu leszczyńskiego przebudowano 150-metrowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej nr 4768P w Boguszynie. Prace przeprowadził we wrześniu Zarząd Dróg Gminnych.

Trzeci etap projektu POIiŚ zakończony

Trzeci etap projektu POIiŚ zakończony

We wrześniu bieżącego roku dobiegł końca kolejny z kontraktów budowlanych realizowanych przez gminę Włoszakowice w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II”.

Krzycko Wielkie z nowym asfaltem

Krzycko Wielkie z nowym asfaltem

Mimo drobnego opóźnienia końca dobiegają prace związane z przebudową części ulicy Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim. Na 1,1-kilometrowym odcinku drogi (od skrzyżowania z ulicą Mórkowską i M. Górnego do skrzyżowania z ulicą Osiedle 700-lecia) została już położona warstwa wyrównawcza asfaltu.

Wrześniowe roboty budowlane GZK

Wrześniowe roboty budowlane GZK

W miesiącu wrześniu Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zrealizował kolejne ujęte w planie inwestycyjnym robót budowlanych na rok 2019 zadania, a mianowicie budowę sieci wodociągowej przy ulicy Jodłowej we Włoszakowicach oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzycku Wielkim.

Oświetlenie ścieżki już gotowe

Oświetlenie ścieżki już gotowe

Kilka dni przed terminem zakończyła się realizacja II etapu zadania pn. „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ulicy Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach”. W jego ramach oświetlony został odcinek od granicy miejscowości do początku ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym (wraz ze znajdującym się tutaj przejściem dla pieszych).