Ogłoszenia i komunikaty

ŚDS we Włoszakowicach wznawia działalność

ŚDS we Włoszakowicach wznawia działalność


Informuję, że w dniu 17.06.2020r. Sekretarz Gminy Włoszakowice, p. Karolina Chlebowska, dokonała przeglądu placówki pod kątem obowiązującego reżimu sanitarnego, w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19. Pani Sekretarz uznała, że zarówno pod względem sanitarnym, jak i merytorycznym, ŚDS jest przygotowany do wznowienia działalności od 22.06.2020, w związku z powyższym ŚDS we Włoszakowicach dnia 22 czerwca 2020 r. wznawia swoją działalność.

Mariola Żołędziejewska
Kierownik ŚDS we Włoszakowicach