Przetargi

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę, transport oraz zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie – Letnisku, Boszkowie i Dominicach

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Włoszakowice: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r.