Afrykański Pomór Świń w gminie Włoszakowice

Dodano: 27 listopada 2019

Afrykański Pomór Świń w gminie Włoszakowice

Informujemy, że decyzją wykonawczą 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r., zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, Komisja Unii Europejskiej wyznaczyła nowy obszar ochronny na terenie powiatu leszczyńskiego, zwiększając jego zasięg o teren gminy Włoszakowice.

Obszar ochronny to obszar, na którym występuje ryzyko wystąpienia ASF w związku z bliskością zakażenia w populacji zdziczałych świń.

Mapa ognisk ASF oraz granic stref dostępna jest pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Poniżej załączamy również rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (Dz. U. z 2018 r., poz. 290 ze zm.), określające między innymi obowiązki ciążące na posiadaczach gospodarstw utrzymujących świnie w obszarze ochronnym.

Strefa żółta (obszar ochronny) – obostrzenia:

  • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski – przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką);
  • Ze strefy żółtej poza granice Polski – dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
    - muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
    - pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
    - w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
    - w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF (urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia).

Pliki do pobrania