Sołtys Ambasadorem Czystego Powietrza

Dodano: 08 września 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od września 2018 r. z realizuje w Wielkopolsce Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

Program ten, skierowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła oraz poprawą efektywności energetycznej budynków, jest jednym z priorytetowych zadań i sposobem na poprawę stanu środowiska w naszym kraju.

Aby z jeszcze większą skutecznością realizować Program Czyste Powietrze w naszym województwie, bardzo ważna jest współpraca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z samorządami.

Dotychczasowe, owocne efekty tej współpracy pozwalają na zrobienie kolejnego kroku w celu dalszego rozwoju programu „Czyste Powietrze” w Wielkopolsce.

W związku z powyższym, organizujemy cykl spotkań pn. „Sołtys Ambasadorem Czystego Powietrza”. Celem spotkań będzie wzmocnienie współpracy z Sołtysami, którzy jako liderzy społeczni mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami i cieszą się ich zaufaniem. Informacje pozyskane od Sołtysów, ich opinie na temat wdrażania programu oraz najnowszych zmian w programie, będą cennym wkładem w dalszy rozwój programu „Czyste Powietrze”.

Podczas spotkania zostanie przeprowadzone szkolenie merytoryczne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, a uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat nowych zasad programu oraz bezpośrednich korzyści wynikających z udziału w nim. Zapraszamy wszystkich sołtysów województwa wielkopolskiego na spotkania w subregionach!

Sołtys ambasadorem czystego powietrza