Dwie kolejne nauczycielki awansowane

Dodano: 31 sierpnia 2020

Dwie kolejne nauczycielki awansowane

W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dwóm kolejnym nauczycielkom – Patrycji Marcinkowskiej i Darii Kiący z miejscowego Przedszkola nr 2. Na miejsce tak wyjątkowej uroczystości wybrano oczywiście reprezentacyjną Salę Trójkątną włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich.

Przypomnijmy, że nauczyciel mianowany to trzeci z czterech stopni awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia odbędzie staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zda egzamin przed komisją powołaną przez wójta (w jej skład wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela oraz eksperci zatwierdzeni przez Ministra Edukacji Narodowej). W tym przypadku taki egzamin odbył się 26 sierpnia i zakończył się powodzeniem dla obu wymienionych wyżej nauczycielek.

-Bardzo się cieszę, że w placówkach oświatowych gminy Włoszakowice pracują tak wspaniali nauczyciele, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i polepszają tym samym poziom nauczania w tutejszych szkołach i przedszkolach – powiedział wręczając akty mianowanie wójt Robert Kasperczak. Oprócz niego i awansowanych nauczycielek w uroczystości uczestniczyli również sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska oraz inspektor Urzędu Gminy ds. oświaty Marek Wodawski.

A.A.