Andrzej Krzycki i renesansowi grecyści

Dodano: 07 września 2019

Andrzej Krzycki i renesansowi grecyści

W prawdziwie greckie klimaty zostali wprowadzeni uczestnicy tegorocznego Wieczoru z Prymasem Andrzejem Krzyckim, który odbył się 7 września na terenie krzyckiego Folwarku „Mila”. Tematem przewodnim XII edycji spotkania były bowiem powiązania pochodzącego z Krzycka humanisty z renesansowymi grecystami.

Popołudniowo-wieczorne spotkanie jak co roku podzielone było na dwie główne części – wykładową z elementami artystycznymi oraz recitalową. Pierwszą z nich otworzyła właścicielka folwarku Maria Beczkiewicz, witając licznie zgromadzonych miłośników twórczości prymasa i innych zaproszonych gości. Następnie głos zabrał główny pomysłodawca i inicjator wydarzenia oraz prezes Stowarzyszenia im. Andrzeja Krzyckiego dr Leszek Barszcz, wygłaszając prelekcję pt. „Zakazana wiedza – A. Krzycki przekorny kronikarz krakowskich pitagorejczyków (grecystów)”. Tradycyjnie nie zabrakło też wystąpienia politologa z Akademii Finansów i Biznesu dr hab. Wawrzyńca Konarskiego (stałego bywalca tutejszych spotkań), który przedstawił naukowe spojrzenie na obecną sytuację polityczną. O wpływie języka i kultury greckiej na XVI-wieczną kulturę polską opowiedziała z kolei prof. Elżbieta Chadzinikolau. Tę część uświetnił dodatkowo Ares Chadzinikolau, który odczytał po grecku fragmenty największych dzieł Homera i Pindara oraz przedstawił swoją interpretację wybranych wierszy krzyckiego poety.

Druga część spotkania należała w całości do Aresa Chadzinikolau – pochodzącego z Poznania poety, pianisty, kompozytora, tłumacza i doktora nauk humanistycznych (syna greckiego poety, pisarza i historyka literatury Nikosa Chadzinikolau). Artysta, znany głównie z udziału w pierwszej edycji programu rozrywkowego The Voice of Poland, zaprezentował swój wszechstronny talent muzyczny.

Poza członkami Stowarzyszenia im. Andrzeja Krzyckiego, miłośnikami twórczości prymasa oraz naukowcami i artystami z całej Polski, w spotkaniu uczestniczyli również goście honorowi, w tym m.in.: przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański, przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, radni gminy Irena Przezbór i Zenon Poloch oraz sekretarz gminy Karolina Chlebowska.

D.J.