Wójt zaprasza mieszkańców na spotkania

Dodano: 10 maja 2024

Wójt zaprasza mieszkańców na spotkania

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włoszakowice,

Chciałbym poinformować Was o pewnych zmianach, które wprowadziłem w Regulaminie Organizacyjnym dotyczącym spotkań z mieszkańcami. Moim celem jest usprawnienie procesu komunikacji i umożliwienie Wam łatwiejszego kontaktu ze mną w sprawach istotnych dla naszej społeczności.

Zapraszam na spotkania w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 14:00 - 16:30

Piątek: 8:00 - 10:00

Spotkania w poniedziałki i piątki wymagają uprzedniego uzgodnienia terminu pod numerem telefonu 65 52 52 999 w sekretariacie Urzędu Gminy. Proszę także o nakreślenie tematu spotkania, co pomoże nam lepiej się przygotować do rozmowy.

Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców do korzystania z możliwości bezpośredniego kontaktu ze mną. Wasze opinie, uwagi i sugestie są dla mnie niezmiernie ważne i pomagają w podejmowaniu decyzji służących dobru naszej gminy.

Dziękuję za Wasze zaufanie i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.

Z poważaniem,

Marek Wąsowicz

Wójt Gminy Włoszakowice