Pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy Włoszakowice Kadencji 2024-2029

Dodano: 07 maja 2024

Pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy Włoszakowice Kadencji 2024-2029

7 maja br. w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach odbyła się pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy Włoszakowice kadencji 2024-2029. Nowo wybrani radni oraz wójt Marek Wąsowicz złożyli ślubowanie, rozpoczynając oficjalnie nową kadencję.

Przed rozpoczęciem obrad I Sesji Rady Gminy Włoszakowice kadencji 2024-2029 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej we Włoszakowicach Karolina Chlebowska dokonała wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych i wójta.

Po wręczeniu zaświadczeń obrady otworzył i poprowadził, zgodnie z przepisami, Radny Senior Kazimierz Kurpisz.

Po przedstawieniu porządku obrad sesji radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Następnie przyszedł czas na wybór Przewodniczącego. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Włoszakowice została wybrana Pani Danuta Poloszyk, która przejęła prowadzenie dalszej części obrad. W takim samym trybie głosowania został przeprowadzony wybór na Wiceprzewodniczącego. Po podliczeniu głosów funkcję tę objął Pan Patryk Kamieniarz.

Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Pana Marka Wąsowicza – Wójta Gminy Włoszakowice o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Na zakończenie ustępujący Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak złożył na ręce swego  następcy list gratulacyjny oraz życzył powodzenia w realizacji zamierzonych celów.

Skład Rady Gminy Włoszakowice w kadencji 2024-2029:

 • Michalina DĄBKOWSKA
 • Patryk KAMIENIARZ
 • Jan KOT
 • Kazimierz KURPISZ
 • Dawid KUŚNIEREK
 • Adam LEMAŃSKI
 • Marlena LIPOWA
 • Małgorzata MAŁUSZEK
 • Szymon MARCINEK
 • Monika MICHALEWICZ
 • Danuta POLOSZYK
 • Maria RZEŹNICZAK
 • Natalia WALKOWIAK
 • Karol WILCZAK
 • Bartosz ZAJĄC