Uroczyste pożegnanie Wójta Roberta Kasperczaka

Dodano: 07 maja 2024

Uroczyste pożegnanie Wójta Roberta Kasperczaka

6 maja 2024 roku odbyło się uroczyste pożegnanie ustępującego ze stanowiska Wójta Gminy Włoszakowice, Pana Roberta Kasperczaka. Sekretarz Gminy, Karolina Chlebowska, w imieniu pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich pracowników, podziękowała za ponad 5-letnią, owocną współpracę, wsparcie, serdeczność i otwartość, jakie okazał Wójt w czasie swojej kadencji.

Podczas pożegnania nie padło bezpośrednie wspomnienie o najważniejszych osiągnięciach, jednak warto podkreślić, że wszystkie te sukcesy miały miejsce właśnie podczas kadencji Pana Roberta Kasperczaka. Osiągnięcia te są integralną częścią Jego działań i zaangażowania w rozwój gminy przez ostatnie pięć lat. Dzięki Jego determinacji i pracy udało się zrealizować liczne inwestycje, poprawić infrastrukturę, rozwijać edukację oraz stworzyć plany na przyszłość, które będą kierować rozwojem gminy w kolejnych latach.

Wśród podziękowań znalazło się również wyrażenie uznania dyrektorów jednostek oświatowych, którzy docenili wkład Wójta w rozwój edukacji poprzez zrealizowane inwestycje w szkołach oraz wsparcie dla lokalnego systemu edukacyjnego.

Pożegnanie było nie tylko momentem refleksji nad minioną kadencją, ale również okazją do podziękowania za wkład w rozwój gminy oraz życzenia powodzenia w kolejnych wyzwaniach życiowych. Jego pasja, uczciwość i autentyczność były cenione przez społeczność lokalną, co zostało podkreślone podczas uroczystego pożegnania.

Najważniejsze osiągnięcia, które miały miejsce podczas kadencji Roberta Kasperczaka jako Wójta Gminy Włoszakowice, obejmują:

Przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie-Letnisku: Realizacja tego projektu o wartości 19 mln złotych, z dofinansowaniem 9,5 mln złotych z programu inwestycji strategicznych Polski Ład, przyniosła nowoczesną infrastrukturę drogową, dodatkowy ciąg rowerowy, chodnik oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Inwestycja o wartości 10 mln złotych umożliwiła zorganizowanie kształcenia wszystkich uczniów w jednym, nowoczesnym budynku, co znacząco poprawiło warunki edukacyjne.

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz zakończenie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice” znacząco poprawiły dostępność i jakość infrastruktury drogowej.

Rozwój planów na przyszłość: Przygotowanie ambitnych planów rozwoju gminy na lata 2023-2030, skupiających się na infrastrukturze, edukacji, bezpieczeństwie publicznym oraz opiece nad seniorami, stanowi ważny fundament dla dalszego rozwoju społeczności lokalnej.

Stworzenie atrakcyjnego środowiska do życia: Dzięki inwestycjom w infrastrukturę, edukację, opiekę społeczną oraz rozwój kulturalny i sportowy, Gmina Włoszakowice stała się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, przyciągając mieszkańców swoją piękną przyrodą i rozwiniętą infrastrukturą.

Te osiągnięcia są dowodem na skuteczne i zrównoważone zarządzanie, jakie miało miejsce podczas kadencji Roberta Kasperczaka. Jego wkład w rozwój gminy oraz dbałość o dobro mieszkańców zostaną zapamiętane na długo po zakończeniu tej kadencji.

Dziękujemy!

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy Włoszakowice