Są chętni na budowę ulicy Strażackiej we Włoszakowicach – trwa weryfikacja ofert

Dodano: 23 lutego 2024

Są chętni na budowę ulicy Strażackiej we Włoszakowicach – trwa weryfikacja ofert

23 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn. „Budowa ulicy Strażackiej we Włoszakowicach”.

Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 23 lutego 2024 r. do godz. 9:00 do Zamawiającego wpłynęło 16 ofert.

Najniższą ofertę złożyła firma P.P.H.U.O. „WILER-BUD” S.C., Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna, na kwotę 380.788,32 zł brutto.

Powołana Zarządzeniem Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.

Na powyższe zadanie Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Warto przypomnieć, że w marcu podpisania zostanie umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej we Włoszakowicach”.

N. J-M.