Gmina Włoszakowice inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców

Dodano: 15 lutego 2024

Gmina Włoszakowice inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców

W czwartek 15 lutego br., w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie”.

Umowę w imieniu Gminy Włoszakowice podpisał Wójt Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszakowice Moniki Ławeckiej, natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył Przemysław Panasewicz – właściciel firmy PAN-BUD z siedzibą przy ul. Józefa Poniatowskiego 1, 64-130 Rydzyna. W podpisaniu umowy uczestniczyli również: Prezes Zarządu OSP Włoszakowice dh Przemysław Konieczny, Naczelnik OSP Włoszakowice druh Arkadiusz Pawlak oraz Prezes Zarządu OSP Krzycko Wielkie dh Henryk Simon i Naczelnik OSP Krzycko Wielkie dh Maciej Płócieniczak.

Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie budynków do aktualnych standardów systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przyczyni się do poprawy mobilności w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Koszt inwestycji wyniesie 1 483 919,74 zł brutto i zgodnie z umową na realizację zadania Wykonawca ma do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warto przypomnieć, iż na powyższe zadanie Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 98% wartości inwestycji z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

N. J-M.