11 firm chętnych na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach

Dodano: 12 lutego 2024

11 firm chętnych na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach

9 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: „Przebudowa ulicy Zachodniej we Włoszakowicach”.

Najniższą ofertę złożyła firma PETRO Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski, Osłowice 43, 56-209 Jemielno, na kwotę 1.000.000,00 zł brutto.

Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Włoszakowice Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.

Na powyższe zadanie Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

N. J-M.