Plan miejscowy dla mieszkańców

Dodano: 09 lutego 2024

Plan miejscowy dla mieszkańców

W związku z dużym zainteresowaniem budownictwem mieszkaniowym we Włoszakowicach, Wójt Gminy Włoszakowice wyszedł z inicjatywą objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Spokojnej, Wiosennej, Paprociowej, Leszczyńskiej, Bogusławskiego. Teren ten obejmuje około 90 ha.

Plan miejscowy w znaczący sposób wpłynie na jakość i warunki życia mieszkańców poprzez uporządkowanie przestrzeni i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz układ sieci dróg itd. Na nowo projektowanych osiedlach wprowadzi spójny układ komunikacyjny, dostosuje parametry dróg do obowiązujących przepisów, tym samym poprawiając bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. W planie przewidziane zostaną tereny przestrzeni publicznej m. in. plac zabaw, parkingi i tereny zielone.

Ponadto plan miejscowy uprości przyszłym mieszkańcom procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

W spotkaniu z urbanistą uczestniczyli Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, Sekretarz Gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, Kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa Marzena Klefas-Majewska oraz Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach Radosław Sieracki.

A. F-K.