Postępy prac drogowych na ulicy Jana Otto i Podgórnej we Włoszakowicach

Dodano: 08 lutego 2024

Postępy prac drogowych na ulicy Jana Otto i Podgórnej we Włoszakowicach

Rozpoczęte jesienią ubiegło roku roboty drogowe związane z przebudową ulicy Jana Otto oraz ulicy Podgórnej we Włoszakowicach przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Na całej długości ulicy Jana Otto powstał już nowy chodnik wraz z wjazdami na posesję oraz zamontowano i ustabilizowano studzienki ściekowe odprowadzające wody opadowe. Dodatkowo w ramach  umowy podpisanej z Zarządem Dróg Gminnych we Włoszakowicach, firma Enea Oświetlenie wymieni drewniane słupy oświetleniowe znajdujące się przy ulicy Jana Otto na nowe.

Wykonawca inwestycji tj. „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” Spółka Akcyjna rozpoczął również pierwsze prace na ulicy Podgórnej, wykonując podbudowę pod poszerzenie drogi oraz przebudowę skrzyżowania łączącego ulicę Jana Otto z ulicą Podgórną, gdzie trwają prace zawiązane z układaniem krawężników oraz profilowaniem terenu pasa drogowego.

Całkowita wartość prac wyniesie 2 535 726,18 zł brutto z terminem realizacji do 21 kwietnia 2024 roku. Na powyższe zadanie Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Włoszakowice dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Radosław Sieracki - Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach