Gmina Włoszakowice realizuje kolejną ważną inwestycję drogową

Dodano: 17 listopada 2023

Gmina Włoszakowice realizuje kolejną ważną inwestycję drogową

Z początkiem tygodnia firma „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” Spółka Akcyjna rozpoczęła prace związane z przebudową ulicy Jana Otto oraz ulicy Podgórnej we Włoszakowicach. Inwestycja podzielona została na dwa etapy prac umożliwiając swobodny dostęp ruchu kołowego firm i mieszkańców.

Pierwszy etap, który trwa obejmuje ulicę Jana Otto od skrzyżowania z ulicą Karola Kurpińskiego do tartaku „Stefan”, który wg. harmonogramu ma potrwać do początku przyszłego roku. Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia będzie obejmował m.in. budowę ciągu pieszego, nową nawierzchnię asfaltową wraz z przebudową odwodnienia. Powstaną nowe przejścia dla pieszych z oznakowaniem interaktywnym wraz z oznaczeniami poziomymi. Kolejnym etapem prac będzie ulica Podgórna jako przedłużenie pierwszego odcinka, gdzie powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z nowym poboczem do granic miejscowości Włoszakowice.

Całkowita wartość prac wyniesie 2 535 726,18 zł brutto z terminem realizacji do 21 kwietnia 2024 roku.

Na powyższe zadanie Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Włoszakowice dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Radosław Sieracki – Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach