Uroczyste otwarcie rozbudowanego budynku ZSO we Włoszakowicach

Dodano: 12 listopada 2023

Uroczyste otwarcie rozbudowanego budynku ZSO we Włoszakowicach

Rozpoczęta z końcem ubiegłego roku inwestycja związana z wykonaniem nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej oficjalnie dobiegła końca. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątkowe popołudnie 10 listopada i miało charakter patriotyczny nawiązujący do Święta Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się w miejscowym kościele parafialnym, gdzie uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny celebrował ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń. Następnie wszyscy zebrani w asyście orkiestry wojskowej z Żagania oraz Kompanii Honorowej 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego przemaszerowali na boisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdzie nastąpiło oficjalne przywitanie w imieniu Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka wszystkich zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli m.in. major Joanna Kiąca – Fryczkowska - uczestniczka Powstania Warszawskiego, poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb, senator Wojciech Ziemniak, generał Jarosław Mika - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2017-2022, generał Brygady Piotr Fajkowski - dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generał dywizji Piotr Trytka - inspektor Wojsk Lądowych, Cpt. Retamozo, Sfc. Hickey - przedstawiciele Wojsk USArmy wraz z żołnierzami, pułkownik Tomasz Kocikowski - dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, pułkownik Andrzej Ceglewski - dowódca 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego, pułkownik Henryk Pawlun - zastępca Dowódcy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, pułkownik Roman Krajniak - komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji, pułkownik Radosław Wójcicki – Dowódca Garnizonu Leszno, pułkownik Wojciech Gosiewski - Dowódca 125 Batalionu Lekkiej Piechoty, Patryk Szymkowiak - reprezentujący Regionalne Centrum Informatyki, Mariusz Pogonowski - reprezentujący Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, inspektor Krzysztof Nowak - komendant Miejski Policji w Lesznie, starszy brygadier Maciej Zdęga - komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, brygadier Sebastian Kozłowski - komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Jarosław Wawrzyniak - starosta leszczyński, dr Piotr Jóźwiak - I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, starszy wizytator Agnieszka Rzepka z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatury w Lesznie, przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz wraz z radnymi Gminy Włoszakowice, Małgorzata Zielnica reprezentująca Ministra Jana Dziedziczaka, Tomasz Kusior reprezentujący posła Wiesława Szczepańskiego, ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń, Przemysław Apanowicz prezes firmy Rawbud - Rawicz sp. z o.o., dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Jarosław Zielonka wraz z całą społecznością szkolną, dyrektorzy jednostek oświatowych z Leszna, Rzepina oraz z gminy Włoszakowice, dyrektorzy instytucji samorządowych i naczelnicy współpracujący ze szkołą.

Następnie po odegraniu hymnu państwowego, wciągnięciu flagi państwowej na maszt, apelu pamięci oraz salwie honorowej nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice Kazimierza Kurpisza, Wiceprezesa firmy Rawbud - Rawicz sp. z o.o. Tomasza Gierlika, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jarosława Zielonkę oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego Marcina Antoszewskiego i Maję Ziółkowską.

Po tej części był czas na dokładne zwiedzenie dobudowanego piętra szkoły przez uczestników uroczystości. Skala inwestycji oraz estetyka jej wykonania zrobiła ogromne wrażenie wśród zwiedzających.

W dalszej kolejności uroczystości przeniosły się na halę sportowo-środowiskową, gdzie zaproszeni goście i uczestnicy mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry wojskowej.

Następnie głos zabrał wójt Robert Kasperczak. W swoim przemówieniu podkreślił innowacyjny charakter zakończonej inwestycji oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w rozbudowę włoszakowickiej szkoły, wręczając im pamiątkowe upominki. Ponadto, korzystając z podniosłego charakteru uroczystości, włodarz gminy wręczył podziękowanie dla generała Jarosława Miki za okazywaną zawsze dobrą wolę współpracy z władzami samorządowymi Gminy Włoszakowice.

Dodatkowo podczas uroczystości podpisane zostało porozumienie o współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Stosowne podpisy pod porozumieniem złożyli dyrektor ZSO Jarosław Zielonka oraz Mariusz Pogonowski, reprezentujący Centrum Weterana.

Uroczystości patriotycznego charakteru nadali swoim występem artystycznym uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcącego we Włoszakowicach. Było patriotycznie, dostojnie i wzruszająco. Występ słowno – muzyczny, opisujący drogę naszej Ojczyzny do Niepodległości i Wolności wprowadziły wszystkich zgromadzonych w podniosły nastrój.

Imprezę poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Patalas oraz uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach Marcel Pieciułko.

N. J-M.

***

Przypomnijmy, że w/w inwestycja obejmowała m.in. demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, utworzenie 8 nowych sal lekcyjnych, w tym 2 do nauki indywidualnej, budowę 3 nowych łazienek, w tym 1 z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na części nadbudowanego piętra utworzona została baza hotelowa dla sportowców, składająca się z 8 pokoi z zapleczem sanitarnym.

Na powyższe zadanie Gmina Włoszakowice otrzymała 8,5 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.