Gminne inwestycje wzbudziły podziw i zainteresowanie wśród emerytów

Dodano: 22 września 2023

Gminne inwestycje wzbudziły podziw i zainteresowanie wśród emerytów

W czwartek kolejna grupa emerytów wraz z wójtem Robertem Kasperczakiem uczestniczyła w wyjeździe, którego celem było przybliżenie gminnych inwestycji.

Punktualnie o godzinie 9.00 gminni emeryci rozpoczęli zwiedzanie od wizyty w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie wójt przybliżył im jak przebiegał remont obiektu oraz jakie dofinansowanie gmina uzyskała na modernizację obiektu. Następnie autokarem grupa udała się na ulice Zalesie, gdzie znajduje się teren rekreacyjny ze strefą aktywnego i zdrowego stylu życia. Inwestycja, która jest jedną z wizytówek naszej gminy wybudziła zainteresowanie oraz zachwyt nad wysokim poziomem utrzymaniem terenu. Kolejnym punktem wycieczki, był Zespół Szkół Ogólnokształcących wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Seniorzy zwiedzili halę sportowo – środowiskową oraz kompleks sportowy. Następnie Jarosław Zielonka – dyrektor ZSO przybliżył funkcjonowanie szkoły natomiast postęp prowadzonych robót związanych z nadbudową budynku wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej omówił wójt Robert Kasperczak. Dalej emeryci udali się do Bukówca Górnego. Podczas poczęstunku, który miał miejsce w Gminnym Centrum Folkloru zapoznali się z zakresem wykonanego remontu. Odnowiona w styczniu sala wiejska również zrobiła duże wrażenie na odwiedzjących. W siedzibie Stowarzyszenia MANU, oraz przy wiatraku Wicynt, Zofia Dragan przybliżyła grupie historię oraz tradycje regionu.

Następnie w towarzystwie wójta, grupa udała się do Sądzi – tu odwiedzili salę wiejską. Emerytom przybliżona została także zaplanowana na najbliższe lata inwestycja polegająca na budowie w sąsiedztwie sali wiejskiej boiska sportowego, toru do sztafety OSP, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz alejek spacerowych. Kolejnym punktem programu była wizyta w Krzycku Wielkim, gdzie dyrektor Leszek Barszcz opowiedział o szkole oraz przedstawił szkolne muzeum i powstałą w 2021 roku szkolną bibliotekę. Seniorzy mogli również zobaczyć najnowszą inwestycję zrealizowaną na terenie szkoły tj. wiatę rowerową. Grupa odwiedziła również Jezierzyce Kościelne, gdzie trwa budowa miasteczka rowerowego. Emeryci zapoznali się również z zakresem wykonanych w 2021 roku prac remontowych przy sali wiejskiej oraz remizie OSP. Niemałe wrażenie zrobił także teren rekreacyjny za salą tj. boisko do piłki nożnej oraz o zbudowany w 2022 roku plac zabaw. Również wizyta w sali w Zbarzewie zrobiła na emerytach wrażenie. Wyremontowana w 2021 roku sala wraz z wiatą tarasową oraz oddanym w 2022 roku terenem rekreacyjnym mieszczącym się przy sali to idealne miejsce na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

Na zakończenie wójt zaprosił uczestników wyjazdu do Boszkowa – Letniska na ulicę Dominicką. Tu grupa przespacerowała się wzdłuż ulicy podziwiając zmiany jakie zaszły podczas trwania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Letnisko -Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice Dominice”.

Powyższy wyjazd był drugim wyjazdem zorganizowanym dla seniorów, który miał na celu przedstawić gminne inwestycje poprawiające jakość i standardy życia w Gminie Włoszakowice.

N. J-M.