Polski Ład na tak dla gminy Włoszakowice

Dodano: 18 września 2023

Polski Ład na tak dla gminy Włoszakowice

Ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do gminy Włoszakowice trafi łącznie 2 450 000,00 zł na realizację zadań związanych z budową drogi gminnej oraz poprawienie infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego, które stanowi 98% wartości inwestycji wykonane zostaną:

  • rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie. Remiza strażacka w m. Włoszakowice zostanie rozbudowana w celu utworzenia dodatkowych miejsc garażowych dla samochodów bojowych, ponadto część pomieszczeń zostanie przebudowana, aby dostosować je do nowych potrzeb. W ramach niniejszych prac zostanie wykonana: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, demontaż nieczynnego zbiornika bezodpływowego, rozbudowa budynku remizy o dwie hale garażowe dla wozów bojowych oraz pomieszczenie biurowe. Z zewnątrz docieplona zostanie część ścian oraz położone zostaną nowe tynki. Remiza strażacka w m. Krzycko Wielkie zostanie rozbudowana w celu powiększenie hali garażowej, w której stacjonują dwa wozy bojowe OSP. Ponadto całość budynku zostanie docieplona oraz położone zostaną nowe tynki, przebudowana zostanie instalacja elektryczna i grzewcza. Teren przed budynkiem remizy zostanie zagospodarowany poprzez nowe nasadzenia roślinności oraz położenie nowej masy bitumicznej pod miejsca parkingowe dla strażaków. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 666 000,00.
  • budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice. Zakres zadania obejmować będzie budowę drogi wraz z odwodnieniem o długości około 280 mb i szerokości 6 m. Inwestycja wykonana zostanie z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki o grubości 20 cm. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 784 000,00 zł.

Realizacja zadań przewidziana jest na lata 2024 – 2025.

N. J-M.