Spotkanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodano: 12 września 2023

Spotkanie w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

12 września Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak spotkał się z proboszczami parafii, w których kościoły zostaną odrestaurowane dzięki dofinansowaniu, które gmina pozyskała w ramach naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W spotkaniu, które miało miejsce w salce masońskiej uczestniczyli proboszczowie: ks. Maciej Jankowiak z parafii Bukówiec Górny, ks. Zbigniew Dobroń z parafii Włoszakowice, ks. Robert Bach z parafii Zbarzewo oraz pracownicy urzędu, w tym Sekretarz Gminy Karolina Chlebowska i Skarbnik Monika Ławecka.

W trakcie zebrania przedstawiono regulamin programu oraz planowany harmonogram udzielania dotacji i realizacji inwestycji.

Przypomnijmy, że w ramach otrzymanego dofinasowania wykonane zostaną następujące prace:

- rewaloryzacja elewacji budynku kościoła pw. Narodzenia NMP w Zbarzewie wraz z odnowieniem terenu wokół kościoła - wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 147.000 zł,

- rewaloryzacja i osuszenie elewacji budynku kościoła pw. Św. Marcina w Bukówcu Górnym - wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 490.000 zł,

- rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach - wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 490.000 zł.

Powyższy program przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.

N. J-M.