Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowej do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym

Dodano: 11 września 2023

Wójt Gminy Włoszakowice, zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały Nr LV/414/2023 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (Dz. U. Woj. Wlkp. 2023, poz. 7192), zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych, z siedzibą na terenie Gminy Włoszakowice, których działania statutowe obejmują przeciwdziałanie przemocy domowej do zgłoszenia kandydatów do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Włoszakowice.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określa art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. Z 2021r., poz. 1249 ze zm.).

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 15.09.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.

Wójt Gminy Włoszakowice
/-/ Robert Kasperczak

Pliki do pobrania