Zakończyła się renowacja pomnika w Dłużynie

Dodano: 05 września 2023

Zakończyła się renowacja pomnika w Dłużynie

5 września br. w Dłużynie miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem renowacji pomnika "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej".

W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, radni Gminy Włoszakowice w osobach Tomasza Skorupińskiego, Marii Rzeźniczak, Mariusa Sujeckiego, proboszcz parafii Dłużyna ks. Wojciech Rzeźnik, dyrektor SP w Dłużynie Dariusz Walczak wraz z nauczycielami i uczniami, mieszkańcy Dłużyny i Grotnik oraz mieszkańcy miejscowości spoza gminy - członkowie rodziny osób poległych, których imiona i nazwiska wymienione są na pomniku. Obecne były także poczty sztandarowe OSP Dłużyna i OSP Grotniki.

Podczas uroczystości głos zabrał włodarz naszej gminy przybliżając wszystkim zebranym zakres wykonanych prac oraz złożył podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc przy odnowieniu pomnika. Następnie ks. Wojciech Rzeźnik przewodniczył modlitwie oraz poświęcił pomnik.

Wydarzenie uświetniła salwa honorowa w wykonaniu Ryszarda Dudka brata włoszakowickiego Bractwa Kurkowego.

Uroczystość zakończyła się złożeniem pod pomnikiem kwiatów oraz zniczy.

Pomnik upamiętnia łącznie 54 osoby z 10 miejscowości (tj. Biskupic, Charbielina, Dłużyny, Grotnik, Machcina, Poświętna, Sikorzyna, Skarżynia, Sokołowic, Trzebidzy).

W ramach w/w zadania zostały wykonane prace kamieniarskie polegające na demontażu starych elementów i montażu nowych. Dotychczasowe inskrypcje znajdowały się na płycie z piaskowca, który z biegiem czasu ulegał degradacji. Imiona i nazwisko wszystkich osób udało się odtworzyć dzięki zachowanym starym fotografiom pochodzącym ze zbiorów prywatnych, zbiorów Szkoły Podstawowej w Dłużynie, Archiwum Państwowego w Lesznie jak i dostarczonym przez inne instytucje tj. Gminny Ośrodek Kultury, OSP Grotniki, OSP Dłużyna. Obecne inskrypcje zostały wykonane na płycie granitowej. Przy pomniku została również zamontowana tablica z informacjami wykonanymi alfabetem Braille'a.

Na powyższą renowację pomnika, Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 33 300 zł w ramach programu rządowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt zadania wyniósł 58 919,20 zł, w tym z budżetu gminy Włoszakowice na cel przeznczone zostały 25 619,20 zł.

Prace kamieniarskie związane z renowacją pomnika wykonała firma „kamieniarstwo” Mariusz Paul z Włoszakowic.

Uroczystość poprowadził Arkadiusz Szymczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

N. J-M.