Program Priorytetowy „Moja Woda” na rok 2023

Dodano: 09 sierpnia 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda.

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.  Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania budżetu

Programowi Moja Woda dedykowana jest oddzielna infolinia tel. 532-741-443, czynna w godzinach od 11:00 do 15:00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem:  https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/.