Innowacyjna technologia melioracji stawów w naszej gminie

Dodano: 01 czerwca 2023

Innowacyjna technologia melioracji stawów w naszej gminie

W maju zakończono prace melioracyjno-konserwacyjne obejmujące obszar zbiornika wodnego w Bukówcu Górnym. Wykonawcą zadania wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku była firma Diuna
z Międzychodu.

Zakres prac obejmował usunięcie roślinności porastającej obszar zbiornika, mulczowanie pnączy i korzeni porastających dno zbiornika, pogłębienie dna w okolicach przepustów wodnych wraz z ciśnieniowym udrożnieniem przepustów oraz wykoszenie skarp wokół zbiornika wraz z oczyszczeniem wargi brzegowej.

Prace zostały wykonane w nowoczesnej technologii polegającej na wykorzystaniu innowacyjnego pojazdu pływającego typu Truxor. Pojazd-amfibia wyposażony w wysięgnik hydrauliczny z możliwością zamontowania różnego typu głowic pozwolił na wykonywanie zadań melioracyjnych pływając po zbiorniku przez co mógł oczyścić jego dno również w najtrudniej dostępnym środkowym fragmencie oraz objąć zasięgiem działania pozostałe miejsca niedostępne z linii brzegowej. Wartością dodaną wykorzystania tej technologii jest także jej nieinwazyjność i brak degradacji terenu wokół, co byłoby nieuniknione w przypadku zastosowania klasycznej technologii z wykorzystaniem koparki. Prace zostały wykonane w zaskakująco krótkim czasie, bez utrudnień w ruchu drogowym oraz bez zanieczyszczenia nawierzchni drogi powiatowej. Według zapewnień wykonawcy zmulczowanie dna powinno skutecznie opóźnić proces odrastania trzciny i innej roślinności wodnej.

Całkowita wartość robót wyniosła 14 079 zł brutto.

ŁM