Powstało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło Włoszakowice

Dodano: 26 maja 2023

Powstało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło Włoszakowice

23 maja br. odbyło się spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Koło Włoszakowice. W spotkaniu udział wzięli między innymi Wójt Gminy Włoszakowice Pan Robert Kasperczak, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Pan Wawrzyniec Wierzejewski oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Rozpoczynając spotkanie Pani Maria Rzeźniczak przedstawiła zgromadzonym przebieg powstania Koła we Włoszakowicach, które rozpoczęło swoją działalność 29 marca 2023 roku, kiedy to na pierwszym spotkaniu zainicjowanym przez Pana Grzegorza Mierzyńskiego, głównego pomysłodawcę zaproszeni uczestnicy poparli inicjatywę i konieczność powstania takiego koła we Włoszakowicach. Na spotkaniu tym ustalono również główne cele i kierunki działalności, a wśród zebranych wybrany został Zarząd Koła, który przedstawia się następująco:

Maria Rzeźniczak – Prezes, Grzegorz Mierzyński – Zastępca Prezesa, Piotr Wiązania – Sekretarz, Lidia Olejnik – Skarbnik, Marek Wąsowicz – Członek Zarządu, Zygmunt Skorupiński – Członek Zarządu.

Podczas wtorkowego spotkania Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW przedstawił przybyłym między innymi zakres i cel działalności towarzystwa jak również osiągnięcia w postaci publikacji. Zaproszeni bardzo chętnie włączyli się w dyskusję. Uczestniczący w spotkaniu Wójt podkreślił jak ważne dla społeczeństwa jest podtrzymywanie pamięci o bohaterach, o odważnych uczestnikach Powstania Wielkopolskiego. Osoby biorące udział w spotkaniu miały również możliwość przystąpienia do Koła we Włoszakowicach. W trakcie spotkania wybrana została komisja rewizyjna, której skład przedstawia się następująco:

Krzysztof Poczekaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Agnieszka Materna – Sekretarz Komisji Rewizyjnej, Gabriela Janiszewska– Członek Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie Pani Lidia Olejnik przedstawiła najbliższe plany działalności Koła w bieżącym roku.

P.W.