Komunikat PPIS o obowiązku rejestracji producentów żywność pochodzenia roślinnego

Dodano: 17 maja 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa informuje, że producent będący rolnikiem, ogrodnikiem, sadownikiem, producentem pieczarek lub innych płodów rolnych trudniącym się produkcją pierwotną - podstawową żywności pochodzenia roślinnego jest zobowiązany do złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie TUTAJ. 

Na podstawie złożonego wniosku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią, które to zaświadczenie winno być jedną z podstaw do odbioru płodów rolnych od zarejestrowanego producenta.

Działalność w zakresie produkcji żywności pierwotnej pochodzenia roślinnego nie wymaga zatwierdzenia zakładu, a jedynie rejestracji. Obowiązek rejestracji dotyczy osób - producentów rolnych, którzy są bezpośrednimi dostawcami żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego sprzedawanej na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, czy w handlu obwoźnym, jak również dostarczanej do sklepów i zakładów gastronomicznych (restauracje, stołówki szkolne, w szpitalach, przedszkolach, domach pomocy społecznej i innych).