Przebudowa ulicy Jana Otto i ulicy Podgórnej we Włoszakowicach z dofinansowaniem

Dodano: 28 kwietnia 2023

Przebudowa ulicy Jana Otto i ulicy Podgórnej we Włoszakowicach  z dofinansowaniem

Zarządu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr 6501/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku przyznał Gminie Włoszakowice pomoc dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Zadanie pod nazwą ”Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice” znalazło się na 20 pozycji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Zakładany koszt inwestycji to 4 136 957,40 zł brutto, kwota dofinansowania zadania wyniesie 63,63 % kosztów kwalifikowanych tj. 2 632 345 zł brutto.

Planowana przebudowa ulicy Jana Otto będzie obejmowała m.in. budowę nowego ciągu pieszego, nową nawierzchnię asfaltową wraz z odwodnieniem, budowę przejść dla pieszych, oznakowanie poziome oraz pionowe. Roboty na ulicy Podgórnej będą polegały m.in. na budowie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z budową pobocza.

W/w zadanie objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

N.J-M.