Nowe drogi i nasadzenia drzew miododajnych z dofinansowaniem

Dodano: 27 kwietnia 2023

Nowe drogi i nasadzenia drzew miododajnych z dofinansowaniem

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Włoszakowice dotacje ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2023.

Wysokość dofinansowania pierwszego z zadań wyniesie 122 500,00 zł. Przebudowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych o szerokości 4 metrów w miejscowościach Włoszakowice – ulica Leśników na długości 350 metrów z nawierzchnią z kostki brukowej oraz Bukówiec Górny – ulica Polna na długości 150 metrów, na której wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa.

Inwestycja ma na celu poprawę dojazdu do gruntów rolnych mieszkańców obu miejscowości na terenie gminy Włoszakowice. Niewątpliwie przebudowa drogi poprawi także bezpieczeństwo podczas jej użytkowania.

Gmina Włoszakowice otrzymała również pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2023.

W ramach pozyskanych środków planowane są nasadzenia 60 drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz 10 drzew z gatunku klon pospolity (łącznie 70 drzew). O nowe nasadzenia wzbogacą się następujące miejscowości: Włoszakowice: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, pas drogowy – dz. nr 1118 i dz. nr 1125 oraz ul. Jerzego Młodziejowskiego, pas drogowy – dz. nr 1120 oraz dz. nr 1127, Jezierzyce Kościelne: teren przy sali wiejskiej i boisku piłkarskim – dz. nr 256/2, Skarżyń: pas drogowy – dz. nr 35, Boszkowo -Letnisko: ul. Turystyczna, pas drogowy – dz. nr 132/88. Na powyższe zadanie Gmina Włoszakowice otrzymała dotację w wysokości 10 700,00 zł.

Karolina Chlebowska 

Sekretarz Gminy Włoszakowice