Prace przy największej gminnej inwestycji drogowej nabierają tempa

Dodano: 24 marca 2023

Prace przy największej gminnej inwestycji drogowej nabierają tempa

Prace związane z przebudową drogi gminnej na odcinku Boszkowo - Letnisko - Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż drogi Włoszakowice – Dominice są już na bardzo zaawansowanym poziomie.

Efekt zawansowania prowadzonych robót zauważalny jest na ulicy Dominickiej, gdzie obecnie trwają prace związane z budową ciągu pieszego wraz montażem murów oporowych, które zabezpieczą skarpy pobocza. Warto zaznaczyć, że na w/w ulicy zakończone zostały już prace związane z wykonaniem miejsc postojowych z kostki brukowej, pojawiły się  fundamenty pod nowe oświetlenie, ułożone zostało okablowanie pod system monitoringu oraz rozbudowano kanał technologiczny pod niezbędną infrastrukturę podziemną.

W Dominicach oraz wzdłuż drogi Włoszakowice-Dominice trwają prace związane z przygotowaniem ostatecznych warstw ścieżki rowerowej. Przy wjeździe do Dominic od strony Włoszakowic zamontowane zostały mury oporowe z elementów prefabrykowanych i ułożono maty zabezpieczające pobliskie skarpy, ułożono kostkę brukową na części odcinka ścieżki rowerowej. Zakończyły się także prace związane z wykonaniem parkingu z kostki brukowej przy plaży gminnej na ulicy Jeziornej.

Radosław Sieracki
kierownik ZDG we Włoszakowicach