Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Dodano: 17 marca 2023

Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie zadań:

  •  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”,
  •  „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”,
  • „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice”.

Zarządzenie wraz załącznikiem znajdują się poniżej w plikach do pobrania. 

Pliki do pobrania