Postęp prac przy przebudowie budynku ZSO we Włoszakowicach

Dodano: 16 marca 2023

Postęp prac przy przebudowie budynku ZSO we Włoszakowicach

Efekt zawansowania rozpoczętych z końcem roku robót związanych z wykonaniem nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej jest już znacząco zauważalny.  

Na zlecenie Gminy Włoszakowice firma „RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o. wykonała w pierwszym etapie roboty związane z demontażem starego dachu. Obecnie montowane są warstwy pokrycia nowo powstałej konstrukcji dachowej oraz ścian. Równolegle postępują również prace przygotowawcze pod instalację sanitarną.

Nadbudowa budynku ma na celu utworzenie dodatkowych sal dydaktycznych oraz bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym dla osób korzystających z hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego.

Koszt w/w inwestycji wyniesie 7 999 968,30 zł brutto z terminem realizacji do 10 listopada 2023 roku.

Niniejsza inwestycja jest współfinansowana z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga nr Edycja2/2021/355/PolskiLad.

N.J-M