7 ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazdowo"

Dodano: 25 listopada 2022

7 ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazdowo

25 listopada o godzinie 9:10 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.„ Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazdowo".

10 listopada br. Zarząd Dróg Gminnych ogłosił przetarg na wyżej wymienione zadanie. W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert . Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech na kwotę 1 393 414,74 zł brutto.

Teraz powołana Zarządzeniem Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach Komisja Przetargowa dokona oceny złożonej oferty w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.

Niniejsza inwestycja jest współfinansowana z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR.  Poniżej przedstawiona została tabela z ofertami pozostałych firm  startujących w przetargu.

 

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba

albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena brutto
1

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bema 33

64-100 Leszno

1.457.847,66 PLN
2

Przedsiębiorstwo Budowlane
„DROMAR” Zygmunt Marszałek

ul. Przemęcka 41a

Nowa Wieś

64-234 Przemęt

1.793.105,69 PLN
3

MARDROG Maciej Kubacha

ul. Bułgarska 10

Piechanin

64-020 Czempiń

1.597.644,17 PLN
4

Firma Usługowo – Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech

Os. Jagiellońskie 15/10

64-000 Kościan

1.393.414,73 PLN
5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1.896.293,92 PLN
6

INFRAKOM KOŚCIAN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo – akcyjna

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

 64-000 Kościan

1.758.900,00 PLN
7

NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

1.964.064,00 PLN

Radosław Sieracki
kierownik ZDG