Nowe elementy zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Dodano: 04 października 2022

Nowe elementy zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Na wysokości skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Leśną we Włoszakowicach zamontowano barierki ochronne.

Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowy ulic Zachodniej i Apolonii Prałat firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. zamontowała 9 barierek drogowych U-11a w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo wyremontowane zostały także murki na przepuście wodnym.

Przebudowa w/w ulic obejmowała wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,2-1,8 m, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi. Ułożona została także warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o szerokości od 5,8 m do 6,2 m.

Ostatnim etapem inwestycji będzie wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego obu ulic.

N.J.