Jedna oferta w postępowaniu przetargowym na wykonanie nadbudowy budynku ZSO

Dodano: 30 września 2022

Jedna oferta w postępowaniu przetargowym na wykonanie nadbudowy budynku ZSO

30 września o godzinie 9:10 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.„ Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej”.

12 września br. Gmina Włoszakowice ogłosiła przetarg na wyżej wymienione zadanie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma „RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o. na kwotę 7 999 968,30 zł brutto.

Teraz powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Włoszakowice Komisja Przetargowa dokona oceny złożonej oferty w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.

Niniejsza inwestycja jest współfinansowana z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga nr Edycja2/2021/355/PolskiLad.

N.J.