Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi do Zbarzyka

Dodano: 22 września 2022

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi do Zbarzyka

22 września o godz. 9:10 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metrów w obrębie Zbarzewo”.

6 września br. Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ogłosił przetarg na wyżej wymienione zadanie.
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:
Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 244 770,00 zł brutto
Oferta nr 2 INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna na kwotę 285 845,85 zł brutto

Teraz powołana Zarządzeniem Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Zadanie będzie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie uchwały nr XLIV/852/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie na wyżej wymienione zadanie w wysokości 79.000,00.

N.J.