Konkurs dla uczniów: „Z Samorządem na Ty”

Dodano: 07 września 2022

Celem konkursu jest rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej; wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną; promowanie postaw prospołecznych; przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które na nim spoczywają wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc wymaga umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Województwa Wielkopolskiego. Przebiega trzystopniowo:

I etap – do 31 października 2022 r.
II etap – do 7 listopada 2022 r.
III etap – do 16 grudnia 2022 r.
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają ścieżkę dostępu do testu online, a następnie uruchomią go w ustalonym terminie i wypełniają zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie.

Do drugiego etapu kwalifikuje się po 10 osób z każdego subregionu. W etapie wojewódzkim weźmie udział 50 osób i podobnie jak w I etapie wypełnią one test online. W ten sposób zostanie wyłoniona najlepsza dziesiątka biorąca udział w finale. Test finałowy będzie przebiegał w wersji tradycyjnej pod nadzorem komisji konkursowej w dniu organizacji gali finałowej.

Po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce ustnej komisja wyłoni zwycięzcę i laureatów kolejnych miejsc. Wszyscy otrzymają nagrody. Gala finałowa organizowana będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2022 r.

Wszelkich informacji udzieli nasz koordynator konkursu:

Ewelina Pawlak- kontakt : tel.: 65 513-03-67 lub e-mail: e.pawlak@cwrkdiz.leszno.pl 

Ponadto informacje znajdują się również na stronie internetowej pod linkiem: konkurs.

 

Pliki do pobrania