Zarząd Dróg Gminnych ogłosił przetarg na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dodano: 07 września 2022

Zarząd Dróg Gminnych ogłosił przetarg na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zarząd Dróg Gminnych ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metrów w obrębie Zbarzewo”.

Zakres robót będzie obejmował wykonanie podbudowy z kamienia łamanego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m i długości 400 m.

Na podstawie uchwały nr XLIV/852/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 79.000,00 zł

Termin składania ofert mija 22 września br. o godz. 9.00. Informacje na temat ogłoszonego postępowania są dostępne na Platformie Zakupowej.  

N.J.