Gmina Włoszakowice wysoko w rankingu na „Najbogatsze Samorządy w 2021 r.”

Dodano: 10 sierpnia 2022

Gmina Włoszakowice wysoko w rankingu na „Najbogatsze Samorządy  w 2021 r.”

"Mimo rządowej narracji o świetnych wynikach samorządowych budżetów przyszłość rysuje się mgliście. Weszły w życie kolejne negatywne dla finansów JST zmiany w systemie podatkowym, inflacja się rozpędza, rośnie niepewność absorbcji środków unijnych, niewykluczone jest pojawienie się kolejnych niekorzystnych dla gospodarki czynników zewnętrznych. " - czytamy we wstępie do najnowszego rankingu zamożności samorządów.

W prezentowanym rankingu Wspólnoty - pisma branżowego specjalizującego się w tematyce samorządu terytorialnego na ,,Najbogatsze Samorządy w 2021 r.” Gmina Włoszakowice zajęła 139 miejsce na 1523 sklasyfikowanych w kategorii gminy wiejskie. To o 34 miejsc wyżej niż w 2020 roku i 41 miejsc wyżej w porównaniu do roku 2019.

Spośród gmin wiejskich powiatu leszczyńskiego nasza gmina osiągnęła najlepszy wynik ze wskaźnikiem zamożności samorządów na mieszkańca w wysokości 4 592,53 zł.

Ranking zamożności samorządów 2019-2021 stanowi szczegółowy materiał analityczny w ujęciu porównawczym przedstawiający to, w jaki sposób kształtują się dochody w jednostkach samorządów terytorialnych na przestrzeni lat.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu i w kilku poprzednich lat. Poziom zamożności wyliczany był na podstawie dochodów własnych, które wpływają w ciągu roku do budżetów czyli m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów.

Gmina Włoszakowice uzyskała tak wysoką klasyfikację w rankingu, biorąc pod uwagę wiele kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych tj. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,  rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.

„Niewykluczone, że ta stabilność w najbliższym czasie zostanie zachwiana. Po pierwsze, w minionych latach wprowadzane były zmiany prawne (zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), które miały niekorzystny wpływ na dochody samorządów. Po drugie, kolejne zmiany w podatkach wprowadzane są w roku bieżącym. Trudno precyzyjnie oszacować ich skutki dla poszczególnych samorządów, ale nie będą to zmiany obojętne dla kondycji lokalnych budżetów.

Po trzecie, rozpędzająca się inflacja, z którą będziemy musieli żyć jeszcze długo, oznacza drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez samorządy. Po czwarte, zagrożeniem jest przeciągająca się niepewność dotycząca dostępu do funduszy unijnych. Do tego wszystkiego dochodzą napięcia finansowe związane z wojną na Ukrainie i kosztami ponoszonymi na pomoc dla uchodźców" - czytamy w raporcie.

Uzyskany wynik to zasługa również Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców, którzy poprzez swój udział w podatku dochodowym zasilają budżet Gminy, jednocześnie przyczyniając się w ten sposób do rozwoju Gminy i wspólnego samorządowego majątku.

Wszystkim Mieszkańcom oraz Przedsiębiorcom Gminy Włoszakowice dziękujemy za aktywność i konsekwentną pracę na rzecz lokalnej gospodarki oraz wspierającą rozwój naszej małej Ojczyzny.

Mimo trudności stawianych przed samorządami uzyskany wynik to motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz kontynuacja obranego kierunku rozwoju gminy.

Ranking samorządów dostępny jest tutaj.

N.K.