Na terenie gminy Włoszakowice powstaną kolejne drogi asfaltowe

Dodano: 08 czerwca 2022

Na terenie gminy Włoszakowice powstaną kolejne drogi asfaltowe

8 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowę na budowę nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w Dominicach – ulica Wichrowe Wzgórza oraz Bukówcu Górnym – ulica Drzymały.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym została firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ulicy Bema 33.

W obecności Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka ze strony Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach umowę podpisał kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki przy kontrasygnacie głównego księgowego Szymona Marcinka. Natomiast ze strony Wykonawcy umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Rajewskiego.

Koszt inwestycji wyniesie 401 693,40 zł brutto z terminem realizacji do 25 października 2022 roku.

Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 375,00.

N.J.