Dbajmy o estetykę naszych miejscowości

Dodano: 07 czerwca 2022

Dbajmy o estetykę naszych miejscowości

Apel do mieszkańców naszej Gminy kierowany jest w sprawie nieprzyciętych gałęzi drzew i krzewów przerastających z posesji prywatnych na drogi i chodniki gminne.

Informujemy !

Jedną z podstawowych zasad zapewniających zachowanie drzew i krzewów w dobrym stanie jest ich właściwa pielęgnacja, w tym terminowe i fachowe wykonywanie cięć. Przycinanie gałęzi ma jeszcze jeden ważny aspekt – bezpieczeństwo.

Dotyczy to w dużej mierze krzewów i drzew sadzonych w obrębie tras pieszych i rowerowych. Wyrastające, w niekontrolowany sposób, poza obręb posesji stanowią duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla rowerzystów czy osób słabowidzących, którzy mogą zrobić sobie krzywdę, zahaczywszy o wystającą gałąź.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody do obowiązków właściciela posesji należy wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, co nie wymaga zezwolenia. Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane według wskazań zawartych w ustawie o ochronie przyrody i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Drzewa i krzewy zasadzone przy posesjach mogą w pełni cieszyć tylko wówczas, gdy są nie tylko piękne, ale i bezpieczne dla wszystkich mieszkańców.

Gorąco apelujemy do właścicieli, dzierżawców i użytkowników działek dbajmy o estetykę wokół własnych posesji, tym bardziej iż Gmina Włoszakowice czyni wszelkie starania poprzez systematyczne nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów w każdej miejscowości.

J.W.