Na terenie gminy pojawił się nowy chodnik oraz szersza droga

Dodano: 12 maja 2022

Na terenie gminy pojawił się nowy chodnik oraz szersza droga

W ostatnim czasie zakończyły się na terenie gminy Włoszakowice inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców.

W Boguszynie pracownicy Zarządu Dróg Gminnych zakończyli roboty związane z ułożeniem chodnika. Roboty polegały na usunięciu warstwy gruntu, wykonaniu podbudowy pod elementy chodnika oraz położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej na odcinku 520 mb.

Wartość robót budowlanych poniesionych przez ZDG wyniosła około 30.000,00zł

***

Druga inwestycja została wykonana przez Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie i polegała na poszerzeniu drogi powiatowej Dłużyna – Skarżyń.

Prowadzone od jesieni 2021 roku roboty objęły poszerzenie drogi na odcinku 1,5 km (od skrzyżowania ulic Strażackiej i Kościelnej w Dłużynie do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Skarżynia) średnio o 0,8 m, do szerokości 5,0 -5,20 m na którym położono masę asfaltową.

Inwestycja została dofinansowana przez gminę Włoszakowice.

N.J.