Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy

Dodano: 11 stycznia 2022

Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy

We wtorek 11 stycznia br. w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włoszakowice”.

Ze strony Zamawiającego – Gminy Włoszakowice umowę podpisał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Urzędu Gminy Włoszakowice Karoliny Nowak, a ze strony Wykonawcy – firmy „PROJDEMB” z siedzibą we Włoszakowicach Grzegorz Dembski – Właściciel.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy wyłonionym w drodze zapytania ofertowego, zrealizuje on przedmiotowe zadanie za kwotę 121 770,00 zł brutto w terminie do 28 października 2022 roku.

Zakres projektu obejmuje opracowanie pełnobranżowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie:

  1. ulicy Leśnej w miejscowości Bukówiec Górny,
  2. ulicy Radosnej w miejscowości Krzycko Wielkie,
  3. ulic: Wiosennej, Jesiennej, Leśników, Na Skarpie, Os. Zatorze, Wolności, Poprzecznej, Ogrodowej w miejscowości Włoszakowice.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji pozwalającej na wyłonienie wykonawców i dalej rozpoczęcie właściwej już budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieobjętych dotąd zbiorczym systemem odprowadzania ścieków.

Rafał Jagodzik 

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

zdj. Natalia John